Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-11-22 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2022 m. lapkričio 22 d. 15 val. 30 min. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (1 darbotvarkės klausimas).
2. Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo (4 darbotvarkės klausimas).
3. Dėl komiteto nario delegavimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2027 m. turizmo strategijos įgyvendinimo priežiūros grupę.
4. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. lapkričio 22 d. 15:30 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top