Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-11-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2022 m. lapkričio 21 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks kontaktiniu būdu 218 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-275 ,,Dėl sutikimo Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklai dalyvauti atrankoje“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-279 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-135 „Dėl maitinimo organizavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas.
3. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. lapkričio 21 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 218 kab.
Scroll to Top