Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-11-22 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2022 m. lapkričio 22 d. 15.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Socialinės paramos skyriuje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Vilkaviškio savivaldybės gyventojams dydžių.
3. Dėl rūpintinio gyvenimo laikotarpio pratęsimo VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namuose.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-614 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės įstatų patvirtinimo“ pavadinimo pakeitimo ir šio sprendimo 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-616 „Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pavadinimo pakeitimo ir šio sprendimo 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.
6. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. lapkričio 22 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.
Scroll to Top