Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-10-25 Kontrolės komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Žilvinas Gelgota
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis vyks 2022 m. spalio 25 d., 15 val., 103 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų sporto klubams, panaudojimo veiklos audito ataskaita ir rezultatų aptarimas.
2. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero fondo 2021 m. lėšų panaudojimo teisėtumo rezultatų ataskaita ir jos aptarimas.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos plano suderinimas.
4. Einamieji klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. spalio 25 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 103 kab.
Scroll to Top