Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-10-25 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2022 m. spalio 25 d. 16 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 322 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (1 darbotvarkės klausimas).
2. Vilkaviškio rajono savivaldybės mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašas (2 darbotvarkės klausimas).
3. Dėl sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, čempionatuose, rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (3 darbotvarkės klausimas).
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančių mokyklų pedagoginių darbuotojų vykimo į darbą ir iš jo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (4 darbotvarkės klausimas).
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-615 ,,Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (9 darbotvarkės klausimas).
6. Dėl specialiųjų planų pripažinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi (12 darbotvarkės klausimas).
7. Dėl Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų ,,Gintarinė Bitė“ apdovanojimų.
8. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. spalio 25 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 322 kab.
Scroll to Top