Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-10-24 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2022 m. spalio 24 d. 14 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks kontaktiniu būdu Savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-258 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-261 ,,Dėl sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, čempionatuose, rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-270 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančių mokyklų pedagoginių darbuotojų vykimo į darbą ir iš jo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto B-SP-264 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-91 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko derinimo“ pakeitimo“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto B-SP-260 ,,Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuojamo susitarimo „Dėl meno ir dizaino viešose erdvėse“ pasirašymui“, svarstymas.
6. Dėl įvaizdžio formavimo Savivaldybėje šventiniu (Kalėdų) laikotarpiu. (M. Šaučiūnas)
7. Dėl Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų ,,Gintarinė Bitė 2022“ apdovanojimų.
8. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. spalio 24 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top