Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-10-24 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2022 m. spalio 24 d. 15.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“, pakeitimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1385 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinimo“, pakeitimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-615 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.
4. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. spalio 24 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top