Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-09-27 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2022 m. rugsėjo 27 d. 16 val. 30 min. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (1 darbotvarkės klausimas).
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo (12 darbotvarkės klausimas).
3. Dėl pritarimo Šiaudiniškių kaimo bendruomenės projektui „Šiaudiniškių bendruomenės verslo materialinės bazės sukūrimas“ ir dalinio finansavimo skyrimo (13 darbotvarkės klausimas).
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2027 m. turizmo strategijos patvirtinimo (14 darbotvarkės klausimas).
5. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. rugsėjo 27 d. 16:30 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top