Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-09-26 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2022 m. rugsėjo 26 d. 14 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks kontaktiniu būdu Savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-254 ,,Dėl Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos struktūros pertvarkymo, nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-241 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2022–2023 mokslo metais” svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-253 ,,Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” svarstymas.
4. Sprendimo projekto B-SP-252 ,,Dėl maitinimo normų Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos” mokyklos mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo“ svarstymas.
5. Dėl pastabų ir pasiūlymų Sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, čempionatuose, rėmimo tvarkos aprašui.
6. Papildomo sprendimo projekto svarstymas dėl dalyvavimo Tūkstantmečio mokyklų projekte.
7. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. rugsėjo 26 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.)
Scroll to Top