Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-09-26 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2022 m. rugsėjo 26 d. 15.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vidutinių kietojo kuro ir suskystintų dujų iš balionų kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. B-TS-404 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3 punkto pripažinimo netekusiu galios.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.B-TS-1288 “Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr.B-TS-492 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
5. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. rugsėjo 26 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top