Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-08-24 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2022 m. rugpjūčio 24 d. (trečiadienį) 16.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.) vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo bendruomenės „Dailučių švyturiai“ projektui „Dailučių kaimo sveikatingumo centras“ ir dalinio finansavimo skyrimo
2. Dėl pritarimo projekto „54 kW galios fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo
3. Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio socialinės pagalbos centre“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo
7. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio kultūros centrui
8. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui
9. Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklai-daugiafunkciam centrui
10. Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklai-daugiafunkciam centrui
11. Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijai
12. Dėl buto su ūkio patalpa pardavimo
13. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
14. Dėl pavadinimo pakeitimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų miesto seniūnijos Kybartų miesto gatvei
15. Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą, plano patvirtinimo
16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
17. Informacijos, pareiškimai, paklausimai
Posėdžio data:
2022 m. rugpjūčio 24 d. 16.00 val.
Posėdžio vieta:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.)
Scroll to Top