Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-08-23 Kontrolės komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Žilvinas Gelgota
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis vyks 2022 m. rugpjūčio 23 d., 14 val., 103 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto vykdymo, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto naudojimo ataskaitos tvirtinimo.
2. Dėl atliktų auditų rezultatų.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. veiklos plano įgyvendinimo.
4. Einamieji klausimai.
Posėdžio data:
2022 m.rugpjūčio 23 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 103 kab.
Scroll to Top