Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-08-23 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2022 m. rugpjūčio 23 d. 15:00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
Darbotvarkė:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto naudojimo teisėtumo audito išvados (1 darbotvarkės klausimas).
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo (2 darbotvarkės klausimas).
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (3 darbotvarkės klausimas).
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (4 darbotvarkės klausimas).
5. Dėl vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo (17 darbotvarkės klausimas).
6. Dėl pritarimo bendruomenės „Dailučių švyturiai“ projektui „Dailučių kaimo sveikatingumo centras“ ir dalinio finansavimo skyrimo (18 darbotvarkės klausimas).
7. Dėl pritarimo projekto „54 kW galios fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo (19 darbotvarkės klausimas).
8. Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio socialinės pagalbos centre“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo (20 darbotvarkės klausimas).
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo (22 darbotvarkės klausimas).
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo (23 darbotvarkės klausimas).
11. Kiti klausimai:
11.1. Dėl paveldimo mokesčio lengvatos taikymo;
11.2. Dėl nekilnojamo turto mokesčio (pakartotinis prašymas).
Posėdžio data:
2022 m. rugpjūčio 23 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top