Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-08-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2022 m. rugpjūčio 22 d. 14 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks kontaktiniu būdu Savivaldybės 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-234 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2022–2023 mokslo metais patikslinimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-224 ,,Dėl pavedimo” svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-225 ,,Dėl pavedimo” svarstymas.
4. Sprendimo projekto B-SP-223 ,,Dėl sutikimo dalyvauti įgyvendinant priemonę „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto B-SP-214 ,,Dėl mokymo lėšų, skirtų mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto B-SP-208 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-379 „Dėl aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų“ pripažinimo netekusiu galios“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto B-SP-213 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kultūros ministerijos formuojamą regioninės kultūros tarybą“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto B-SP-206 ,,Dėl pritarimo projekto „54 kW galios fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo“.
9. Sprendimo projekto B-SP-217 ,,Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio kultūros centrui“ svarstymas.
10. Sprendimo projekto B-SP-220 ,,Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui“ svarstymas.
11. Sprendimo projekto B-SP-229 ,,Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklai-daugiafunkciam centrui“ svarstymas.
12. Sprendimo projekto B-SP-221 ,,Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklai-daugiafunkciam centrui“ svarstymas.
13. Sprendimo projekto B-SP-228 ,,Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijai“ svarstymas.
14. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. rugpjūčio 22 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės 104 kabinete (I a.).
Scroll to Top