Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-08-22 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2022 m. rugpjūčio 22 d. 15.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-589 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo.
3. Dėl planinio vietų skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose patvirtinimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
5. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio socialinės pagalbos centre.
6. Dėl vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo.
7. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. rugpjūčio 22 d. 15.00 val.
Posėdžio vieta:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.)
Scroll to Top