Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-07-20 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2022 m. liepos 20 d. 10.00 val. salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl aplinkos tvarkymo taisyklių pakeitimo.
2. Dėl žemės mokesčio surinkimo.
4. Dėl atliekų tvarkymo kapinėse. Pokalbis su seniūnais.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų šienaujamų plotų.
6. Kiti klausimai.

Posėdžio data:
2022 m. liepos 20 d. 10.00 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top