Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-06-29 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
2022 m. birželio 29 d. (trečiadienį) 09.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.) vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo
2. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2023 metams
3. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių nustatymo 2022 metams
4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams
5. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2023 metams
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo
7. Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos projektui „Virbalio čempionai“ ir dalinio finansavimo skyrimo
8. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo
9. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
10. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo
11. Dėl leidimo nuomotis lengvąjį automobilį
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų darbuotojų kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
13. Dėl lėšų tarnybinio judriojo ryšio telefonų paslaugoms limito nustatymo
14. Informacijos, pareiškimai, paklausimai
Posėdžio data:
2022 m. birželio 29 d. 9 val.
Posėdžio vieta:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.)
Scroll to Top