Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-06-29 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
2022 m. birželio 29 d. 14.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo.
2. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2023 metams.
3. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 2022 metams.
4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams.
5. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2023 metams.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo
8. Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos projektui „Virbalio čempionai“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
9. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.
10. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
11. Dėl leidimo nuomotis lengvąjį automobilį.
12. Dėl VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Vilkaviškio PSPC) Alvito medicinos punkto veiklos sustabdymo.
13. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. birželio 29 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top