Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-06-27 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2022 m. birželio 27 d. 14 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks kontaktiniu būdu Savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-175 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-187 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2021 metų veiklos ataskaitai” svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-176 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto B-SP-173 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto B-SP-174 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto B-SP-189 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio muzikos mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto B-SP-188 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto B-SP-177 ,,Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
9. Sprendimo projekto B-SP-179 ,,Dėl Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
10. Sprendimo projekto B-SP-200 ,,Dėl Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro pavadinimo pakeitimo, nuostatų patvirtinimo“ svarstymas.
11. Sprendimo projekto B-SP-182 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2025 m. veiksmų plano patvirtinimo“ svarstymas.
12. Sprendimo projekto B-SP-181 ,,Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
13. Sprendimo projekto B-SP-180 ,,Dėl suaugusiųjų asmenų, atvykusių į Vilkaviškio rajono savivaldybę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
14. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. birželio 27 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top