Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-06-27 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2022 m. birželio 27 d. 15.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre.
2. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų plombinių ir kitų odontologinių medžiagų ir priemonių kainų nustatymo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų darbuotojų kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro Alvito medicinos punkto uždarymo.
5. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. birželio 27 d. 15.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės 104 kabinete (I a.).
Scroll to Top