Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-06-27 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2022 m. birželio 27 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos 322 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo.
3. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2023 metams.
4. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių nustatymo 2022 metams.
5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams.
6. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2023 metams.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2025 m. veiksmų plano patvirtinimo.
9. Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos projektui „Virbalio čempionai“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
10. Dėl leidimo nuomotis lengvąjį automobilį.
11. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro Alvito medicinos punkto uždarymo.
12. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. birželio 27 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos 322 kabinete.
Scroll to Top