Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-05-25 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
Informuojame, kad 2022 m. gegužės 25 d. (trečiadienį) 14.00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.) vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2021 metų veiklos ataskaitai
2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Vilkaviškio architektūros biuras 2021 metų veiklos ataskaitai
3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2021 metų veiklos ataskaitai
4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitai
5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai
6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai
7. Dėl projekto „Vilkaviškio rajono Pajevonio, Girėnų ir Matlaukio kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-591 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
9. Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti, pataisos koeficientų, rodančių būsto būklę (nusidėvėjimą), patvirtinimo ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo
13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ įstatinio kapitalo didinimo
14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
15. Dėl sutikimo nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikį materialųjį turtą
16. Dėl sutikimo nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikį materialųjį turtą
17. Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą
18. Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
19. Dėl pavadinimų suteikimo bei geografinių charakteristikų keitimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Keturvalakių seniūnijos gyvenamųjų vietovių gatvėms
20. Dėl pavadinimo suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Vilkaviškio miesto seniūnijos Vilkaviškio miesto gatvei
21. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
22. Dėl gaisrų prevencijos Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programos patvirtinimo
23. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-378 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
24. Informacijos, pareiškimai, paklausimai
Posėdžio data:
2022 m. gegužės 25 d. 14.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top