Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-05-25 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2022 m. gegužės 25 d. 13.00 val. 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo;
2. Dėl projekto „Vilkaviškio rajono Pajevonio, Girėnų ir Matlaukio kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo;
3. Dėl „Senųjų Antupių“ kaimo bendruomenės gauto rašto;
4. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. gegužės 25 d. 13.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top