Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-05-24 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2022 m. gegužės 24 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Vilkaviškio architektūros biuras 2021 metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai.
8. Savivaldybės tarybos birželio mėn. planuojamam posėdžiui parengtų sprendimų projektų aptarimas:
8.1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo;
8.2. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2023 metams;
8.3. Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių 2022 metams;
8.4. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams;
8.5. Dėl fiksuoto pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2023 metams.
9. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. gegužės 24 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top