Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-05-23 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2022 m. gegužės 23 d. 14 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks kontaktiniu būdu Savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-137 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio pradinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-136 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2021 metų veiklos ataskaitai” svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-154 ,,Dėl lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybei 2022 metų išlaidoms, susijusioms su mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto B-SP-155 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B-TS-890 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto B-SP-138 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto B-SP-149 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje nustatymo“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto B-SP-153 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio kultūros centre nustatymo“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto B-SP-148 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje nustatymo“ svarstymas.
9. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. gegužės 23 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top