Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-05-11 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2022 m. gegužės 11 d. 14 val. 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Išvažiuojamojo posėdžio 2022-05-03 į Griškabūdžio seniūniją dėl atliekų tvarkymo aptarimas.
2. Dėl atstovo į Nevyriausybinių organizacijų pateiktų prašymų dėl dalinio projekto finansavimo skyrimo vertinimo komisiją delegavimo.
3. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. gegužės 11 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top