Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-04-28 Kontrolės komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Žilvinas Gelgota
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis vyks 2022 m. balandžio 28 d., 16 val., III a. posėdžių salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
2. Einamieji klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. balandžio 28 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top