Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-04-27 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
Informuojame, kad 2022 m. balandžio 27 d. (trečiadienį) 14:00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.) vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (Tarybos ir Mero) 2021 metų veiklos ataskaitai
2. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai
3. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
4. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-252 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
8. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijai
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo
10. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo
12. Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą
13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-960 „Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo
14. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio vandenys“
15. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-446 „Dėl pritarimo reorganizuoti UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir uždarąją akcinę bendrovę „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ prijungimo būdu“ pripažinimo netekusiu galios
16. Dėl pritarimo reorganizuoti UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ prijungimo būdu
17. Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius
18. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-966 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
19. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-964 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
20. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
21. Dėl Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos specialiųjų pedagogų važiavimo išlaidų mokyti mokinius namuose kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo
22. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022–2024 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo
23. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 metų ataskaitai
24. Informacijos, pareiškimai, paklausimai
Posėdžio data:
2022 m. balandžio 27 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (313 kab.)
Scroll to Top