Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-04-27 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2022 m. balandžio 27 d. 11 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinę apskaitą tvarkančių pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (Tarybos ir Mero) 2021 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių reprezentacinių sporto klubų finansavimo 2022 metais.
6. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo.
10. Dėl pritarimo reorganizuoti UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ prijungimo būdu.
11. Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius.
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.
13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022–2024 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo.
14. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. balandžio 27 d. 11 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top