Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-04-25 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2022 m. balandžio 25 d. 14 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks kontaktiniu būdu Savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-91 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-90 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai” svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-105 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto B-SP-104 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto B-SP-97 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto B-SP-87 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto B-SP-95 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto B-SP-94 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
9. Sprendimo projekto B-SP-109 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ svarstymas.
10. Sprendimo projekto B-SP-89 ,,Dėl Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant juos prie Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro, ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
11. Sprendimo projekto B-SP-88 ,,Dėl Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant jį prie Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos, ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
12. Sprendimo projekto B-SP-125 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių reprezentacinių sporto klubų finansavimo 2022 metais“ svarstymas.
13. Sprendimo projekto B-SP-129 ,, Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo“ svarstymas.
14. Sprendimo projekto B-SP-124 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
15. Sprendimo projekto B-SP-101 ,, Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“ svarstymas.
16. Sprendimo projekto B-SP-103 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinę apskaitą tvarkančių pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo“ svarstymas.
17. Sprendimo projekto B-SP-115 ,,Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijai“ svarstymas.
18. Sprendimo projekto B-SP-99 ,,Dėl Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos specialiųjų pedagogų važiavimo išlaidų mokyti mokinius namuose kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo“ svarstymas.
19. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. balandžio 25 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top