Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-03-23 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
Informuojame, kad 2022 m. kovo 23 d. (trečiadienį) 16:00 val. nuotoliniu būdu vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis (pridedama komiteto darbotvarkė). Prisijungimai prie posėdžio: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/9427000919?pwd=b2MzbzRwM3llTUw5TlpyMy9OQVluUT09 Meeting ID: 942 700 0919 Passcode: 95123
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitai
2. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos 2021 m. ataskaitai
3. Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
5. Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
6. Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione
7. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
8. Dėl leidimo įsigyti lengvąjį tarnybinį automobilį
9. Dėl leidimo nuomotis transporto priemonę
10. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Vilkaviškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
12. Dėl sutikimo dalyvauti projekte „Marijampolės regioninio ir Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų 2021–2027 m. parengimas“ ir Partnerystės sutarties patvirtinimo
13. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp Mykolo Romerio universiteto ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui
14. Informacijos, pareiškimai, paklausimai
Posėdžio data:
2022 m. kovo 23 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
Komiteto posėdis vyks nuotoliniu būdu
Scroll to Top