Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-03-22 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2022 m. kovo 22 d. 10.00 val. 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Vilkaviškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Susitikimo vykusio 2022-03-04 UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ aptarimas.
3. Kiti klausimai.

Posėdžio data:
2022 m. kovo 22 d. 10 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top