Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-03-22 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2022 m. kovo 22 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl leidimo įsigyti lengvąjį tarnybinį automobilį.
4. Dėl leidimo nuomotis transporto priemonę.
5. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Vilkaviškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Sakalauskienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.
7. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. kovo 22 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Savivaldybės administracijos salėje
Scroll to Top