Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-03-21 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2022 m. kovo 21 d. 14 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-68 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-66 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai” svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-74 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto B-SP-69 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto B-SP-64 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto B-SP-67 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto B-SP-80 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto B-SP-81 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
9. Sprendimo projekto B-SP- 76 Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio r. Alvito mokyklą-daugiafunkcį centrą, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant juos prie Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“ svarstymas.
10. Sprendimo projekto B-SP-79 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui svarstymas.
11. Sprendimo projekto B-SP-83 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B-TS-890 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo“ svarstymas.
12. Sprendimo projekto B-SP-60 ,,Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ svarstymas.
13. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. kovo 21 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės salėje
Scroll to Top