Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-03-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2022 m. kovo 21 d. 15.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks 104 kab.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai;
2. Dėl pritarimo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2021 metų veiklos ataskaitai;
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo;
4. Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo;
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo;
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių finansavimo plano patvirtinimo.
Posėdžio data:
2022 m. kovo 21 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 104 kab.
Scroll to Top