Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-02-23 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
Informuojame, kad 2022 m. vasario 23 d. (trečiadienį) 15:00 val. nuotoliniu būdu vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis (pridedama komiteto darbotvarkė). Prisijungimai prie posėdžio: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/9427000919?pwd=b2MzbzRwM3llTUw5TlpyMy9OQVluUT09 Meeting ID: 942 700 0919 Passcode: 95123
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1188 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
5. Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
6. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo
7. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo
8. Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo
9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2022 metų investicijų plano į Vilkaviškio šilumos ūkį derinimo
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-369 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
11. Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Posėdžio data:
2022 m. vasario 23 d. 15 val.
Posėdžio vieta:
Komiteto posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top