Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-02-22 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2022 m. vasario 22 d. (antradienį) 9 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks kontaktiniu būdu Savivaldybės 104 kabinete (I a.).
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-43 ,,Dėl pritarimo Kybartų kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-44 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai” svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-32 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto B-SP-45 ,,Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2021 metų veiklos ataskaitai“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto B-SP-25 ,,Dėl Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos struktūros pertvarkymo“ svarstymas.
6. Sprendimo projekto B-SP-26 ,,Dėl Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo“ svarstymas.
7. Sprendimo projekto B-SP-33 ,,Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje“ svarstymas.
8. Sprendimo projekto B-SP-47 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
9. Sprendimo projekto B-SP-27 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1214 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ svarstymas.
10. Sprendimo projekto B-SP-48 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-118 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ svarstymas.
11. Sprendimo projekto B-SP-51 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ svarstymas.
12. Sprendimo projekto B-SP-31 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ svarstymas.
13. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. vasario 22 d. (antradienį) 9 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės 104 kabinete (I a.).
Scroll to Top