Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-02-22 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Valdas Kamaitis
2022 m. vasario 22 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
3. Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
5. Dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo.
7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2022 metų investicijų plano į Vilkaviškio šilumos ūkį derinimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-369 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. vasario 22 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
Scroll to Top