Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-02-21 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2022 m. vasario 21 d. 14.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks posėdžių salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų 2021 metų veiklos ataskaitai.
2. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-65 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo.
8. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. vasario 21 d. 14.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės administracijos posėdžių salė
Scroll to Top