Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-01-26 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
Informuojame, kad 2022 m. sausio 26 d. (trečiadienį) 16:00 val. nuotoliniu būdu vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Prisijungimai prie posėdžio: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/6184808052?pwd=YXVXRFFxYnB1bldTclpaWDNOeVhGdz09 Meeting ID: 618 480 8052 Passcode: 57894
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo
2. Dėl pritarimo Patunkiškių kaimo bendruomenės projektui „Paslaugų plėtra Patunkiškių kaime“ ir dalinio finansavimo skyrimo
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-683 „Dėl pritarimo projekto „Kybartų miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui“ pakeitimo
4. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ įstatinio kapitalo didinimo
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo
6. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo
7. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
8. Dėl sutikimo įsirengti saulės elektrinę
9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ ataskaitinio 2019–2021 metų laikotarpio faktiškai įvykdytų papildomų investicijų suderinimo
10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo
12. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-610 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilkaviškio rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos, susikaupimo normų ir įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Vilkaviškio rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo
15. Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ partnerystės sutarties pasirašymui
16. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pasirašymui
17. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-379 „Dėl Biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo
18. Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Posėdžio data:
2022 m. sausio 26 d. 16 val.
Posėdžio vieta:
Komiteto posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top