Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-01-26 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2022 m. sausio 26 d. 14.00 val. 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Patunkiškių kaimo bendruomenės projektui „Paslaugų plėtra Patunkiškių kaime“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-683 „Dėl pritarimo projekto „Kybartų miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui“ pakeitimo.
4. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ įstatinio kapitalo didinimo.
5. Dėl sutikimo įsirengti saulės elektrinę.
6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ ataskaitinio 2019–2021 metų laikotarpio faktiškai įvykdytų papildomų investicijų suderinimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-610 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilkaviškio rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos, susikaupimo normų ir įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Vilkaviškio rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ partnerystės sutarties tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui.
12. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pasirašymui.
13. Dėl Žemės mokesčio surinkimo.
14. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. sausio 26 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top