Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-01-25 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Valdas Kamaitis
2022 m. sausio 25 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto svarstymas.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 m. vasario d. sprendimo Nr. B-TS-316 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1215 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl pritarimo Patunkiškių kaimo bendruomenės projektui ,,Paslaugų plėtra Patunkiškių kaime“ ir dalinio finansavimo skyrimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-683 ,,Dėl pritarimo projekto ,,Kybartų miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo“.
8. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio autobusų stotis“ įstatinio kapitalo didinimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo.
10. Dėl sutikimo įsirengti saulės elektrinę.
11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio vandenys“ ataskaitinio 2019-2021 metų laikotarpio faktiškai įvykdytų papildomų investicijų suderinimo.
12. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilkaviškio šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio nustatymo.
13. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-610 ,,Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Vilkaviškio rajono savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos, susikaupimo normų ir įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Vilkaviškio rajono savivaldybėje patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-379 ,,Dėl Biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2022 m. sausio 25 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės administracijos posėdžių salė.
Scroll to Top