Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-01-24 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Ramūnas Puodžiūnas
2022 m. sausio 24 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdis. Posėdis vyks kontaktiniu būdu Savivaldybės salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Sprendimo projekto B-SP-2 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
2. Sprendimo projekto B-SP-20 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. B-TS-316 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo” svarstymas.
3. Sprendimo projekto B-SP-22 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ svarstymas.
4. Sprendimo projekto B-SP-18 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1280 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas.
5. Sprendimo projekto B-SP-21 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1215 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymas.
6. Dėl Vilkaviškio rajono bibliotekų veiklos.
7. Kiti klausimai, informacija.
Posėdžio data:
2022 m. sausio 24 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės administracijos posėdžių salė.
Scroll to Top