Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2022-01-20 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2022 m. sausio 20 d. 13 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto svarstymas.
2. Kiti klausimai.

Posėdžio data:
2022 m. sausio 20 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
Scroll to Top