Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-12-21 Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Plėtros ir ūkio vystymo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Kęstas Kružinauskas
Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 21 d. (antradienį) 16:00 val. nuotoliniu būdu vyks Plėtros ir ūkio vystymo komiteto posėdis. Prisijungimai prie posėdžio: Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/9427000919?pwd=b2MzbzRwM3llTUw5TlpyMy9OQVluUT09 Meeting ID: 942 700 0919 Passcode: 95123
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė).
2. Dėl viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ kategorijos nustatymo (Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė).
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė).
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. B-TS-1196 „Dėl pritarimo Patilčių kaimo bendruomenės rengiamam projektui „Atrask Patilčius“ ir dalinio finansavimo jam skyrimo“ pakeitimo (Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė).
5. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro kategorijos nustatymo (Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė).
6. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis).
7. Dėl sutikimo perimti valstybės nematerialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis).
8. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis).
9. Dėl Jono Bendoraičio įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio (Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis).
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų 2022–2026 metams nustatymo (Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys).
11. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-518 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų vietų nustatymo“ pakeitimo (Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys).
12. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo (Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys).
13. Informacijos, pareiškimai, paklausimai.
Posėdžio data:
2021 m. gruodžio 21 d. 16.00 val.
Posėdžio vieta:
Komiteto posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Scroll to Top