Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-12-21 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2021 m. gruodžio 21 d. 14 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr.
B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.
B-TS-1179 ,,Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo.
5. Dėl viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ kategorijos
nustatymo.
6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo.
7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo
Nr. B-TS-1196 „Dėl pritarimo Patilčių kaimo bendruomenės rengiamam projektui „Atrask Patilčius“ ir dalinio finansavimo jam skyrimo“ pakeitimo.
8. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro kategorijos
nustatymo.
9. Dėl Jono Bendoraičio įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos
mokesčio.
10. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo
Nr. B-TS-518 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų vietų nustatymo“ pakeitimo.
11. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio)
susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo.
12. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. gruodžio 21 d. 14 val.
Posėdžio vieta:
Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis.
Scroll to Top