Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-12-20 Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Gedeminas Gudaitis
2021 m. gruodžio 20 d. 14.00 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks posėdžių salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl globos centro ir budinčio globotojo, globėjo(rūpintojo) veiklos finansavimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl socialinės globos išlaidų finansavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo.
4. Dėl Vilkaviškio socialinės globos pagalbos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
5. Dėl ilgalaikės(trumpalaikės) socialinės globos kainos Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose patvirtinimo.
6. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre.
7. Dėl pavedimo.
8. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo.
9. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.
Posėdžio data:
2021 m. gruodžio 20 d. 14.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės administracijos posėdžių salė.
Scroll to Top