Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-12-16 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2021 m. gruodžio 16 d. 13.00 val. 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.
2. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“
3. Dėl viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ kategorijos nustatymo.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. B-TS-1196 „Dėl pritarimo Patilčių kaimo bendruomenės rengiamam projektui „Atrask Patilčius“ ir dalinio finansavimo jam skyrimo“ pakeitimo.
5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro kategorijos nustatymo.
7. Dėl Jono Bendoraičio įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
8. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo.
9. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. gruodžio 16 d. 13 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top