Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-11-24 Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Arvydas Šlivinskas
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto posėdis vyks 2021 m. lapkričio 24 d. 15.00 val. 201 kabinete.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020–2022 m. Strateginio veiklos plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaitai.
2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ atleidimo nuo žemės mokesčio.
3. Dėl šiukšlių mokesčio įkainio nustatymo.
4. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. lapkričio 24 d. 15.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, 201 kab.
Scroll to Top