Taryba

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-11-23 Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komitetas
TVIRTINU
Komiteto pirmininkas
Vytautas Geležiūnas
2021 m. lapkričio 23 d. 15 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo komiteto posėdis. Posėdis vyks Savivaldybės administracijos salėje.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltisches Haus“ atleidimo nuo žemės mokesčio.
3. Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaitai.
4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
5. Kiti klausimai.
Posėdžio data:
2021 m. lapkričio 23 d. 15.00 val.
Posėdžio vieta:
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Savivaldybės administracijos posėdžių salė.
Scroll to Top